Pnömatik Sistemler

Pnömatik Sistem süreçlerini içeren ERP Uygulaması

Pnömatik Sistemler

Pnömatik Hidrolik Silindir Üretimine , Teklifine Satışına ve satınalmasına göre özel olarak uyarlanmış Kurumsal Kaynak Yönetimi Yazılımı.

Pnömatik Silindir üretiminde bütünleşmiş bir ERP yazılımı ortaya çıkarmak , üretimin her aşamasına hız kazandırmak, net ölçümlemek , üretim zaman çizelgelemesini doğru çıkararak net maliyet hesabına gidebilmek, ürün reçetelerini dinamik olarak , istenilen özelliklere göre oluşturmak, stok kodlarını seçilen özelliklere göre dinamik olarak vermek ve aynı kodlama yapısını Yarı Mamul ve Hammaddeye de taşıyabilmek hedeflenmiştir. Güçlü bir Şirket Yönetim Sistemi ile bu yapı Genel Muhasebe ve Finans Yönetimi ile birleştirilmiş ve sektöre göre özelleştirilmiş bir kurumsal kaynak yönetimi yazılımı oluşturulmuştur.

Bir silindir yaklaşık 30 parçadan oluşmaktadır. Bunların bir kısmı Hammadde bir kısmı yarı mamul olarak kullanılır.Her bir parcanın kendine özgü değerleri vardır. Her bir parça diğerinin taşıdığı özellikten etkilenir. Bu durumda niteliklerin kombinasyonunu hesaplarsak çok yüksek sayıda ürün kartı ve bu ürün kartlarının reçeteleri ve fiyat listeleri yönetimi gündeme gelmektedir. Bu kadar ürün kartlarını hemen açmak yerine ihtiyaç duyulduğunda dinamik olarak açmak ve reçetesini dinamik olarak oluşturmak Stok genel yapısındaki en büyük ihtiyaçtır. Projenin geri kalan kısmında bu esaslara dayalı üretim söz konusudur.

Seriler, Çap, Strok, Mil, Orta Piston, Manyetiklik, Yastıklama, Mil Boyu, Boru Boyu

Sistemde her ürün bir seri bilgisi içerir. Her serinin parçaları farklıdır. Bir seride yastıklama var iken diğer seride olmayabilir. Her serinin hangi parçalardan oluştuğu tanımlanır. Her parça için farklı bilgiler söz konusudur. Bunları boyut olarak değerlendirdik. Strok, Çap, Orta Piston, Mil Tipi, Manyetiklik, Boru Boyu gibi boyut tanımları yapılmıştır. Hangi parçada hangi boyutlar ile çalışılacak ise tanımlanır.

  • Sistemde ürün ağaçları otomatik oluşur.
  • Ürün Ağaçları sipariş bazında özelleştirilebilir.
  • Satış Siparişlerinde her seri ve parça için farklı bilgi girişi yapılır.
  • Girilen verilere göre Boru Boyu, Mil Boyu, A Boy, B Boy gibi değerler otomatik hesaplanır.
  • Stok kartlarında her seri ve parçaya göre farklı boyut bilgileri girilir.
  • Satış Siparişlerine ve stok durumuna göre satınalma yapılır.
  • Satış Siparişleri bağlantılı üretim yapılır.
  • Sipariş bazında sevkiyat yapılır.
  • Kardex ile bağlantılı depo stok yönetimi yapılır.
  • Genel Muhasebe, Finans Yönetimi, Müşteri Yönetimi, Satış ve Satın Alma yönetimi modülleri ile birlikte çalışır.

Stok Kartları Yönetimi

Sektörel Dinamik Stok Kartı Yapısı :

Bu yapıda 4 farklı stok tipi bulunmaktadır. Bunlar Hammadde, Yarı Mamul , Mamul ve Parça dır.
Ürünlerin seri kodları bulunmaktadır. Aslında bunlar Ürün Cinsine karşılık gelir.
Ürünler ayrıca Parça adı altında gruplara ayrılır. Bir ürünün genel reçetesi bu parçalardan oluşur.
Boru, Arka kapak, Ön Kapak, Mil, Yastıklama, Mil Keçesi, Yastık Keçesi vs. şeklindeki bu parçalar esasında ürünün genel bileşenleridir. Bu parçalar sistemde farklı kriterlerin nitelendirilmesi ile şekil kazanır. Örnek Arka kapak sistemde Seri, Çap, Strok gibi niteleme alanlarından oluşur. Bir Arka Kapak tanımlanacak ise bu nitelemelerin stok kartında yer almasaı gerekir.

Her serinin farklı parçalardan oluşacağı ve her parçanın farklı boyutlar ile nitelendirileceği göz önüne alınırsa Hammadde ve Yarı Mamul stoklarını ifade edeceğimiz stok kartlarında bu alanları tek tek açmamız mümkün değildir. Bu da bizi sektörel anlamda dinamik bir ürün kartı yapısına götürmüştür. Bir nevi konfigüratör yapısı taşıyacak olan bun sistem parçalardan tanımlanan özelliklere göre akıllı ama aslında özünü bilmeyen alanlardan oluşan dinamik yapıda bir stok kartı yapısını ortaya koyacaktır. Böylelikle sipariş verilen bir Mamülün hangi parçalardan oluştuğunu sistem bilir. Bu parçaların reçeteleri siparişi verilen mamulün içindeki özelliklere göre şekil alır. Her bir parça mamuldeki özelliklerden kendisine gerekli olanı alır ve sonunda sistemde tek olan o hammadde stok kartına bizi götürür. Yani tanımlamalar sonrasında sistemde Uniqe olan bir stok kartı kodu otomatik olarak elde edilmelidir. Eğer bu stok kodunu taşıyan bir stok kartı yok ise sistem bu stok kartını açmalı ve ürün ağacını otomatik olarak oluşturmalıdır.

Pnömatik Silindir Üretim İşlemleri.

İstasyon Tanımları
Operasyon Tanımları
İstasyon Operasyon Bağlntıları ve Rotalar
İş Emirleri Oluşturma
Ürün Ağacı oluşturma
Malzeme Planlama
Detaylı Satın Alma
Üretim Planlama

İşinizi büyütmek için gerekli sistem burada.

İşletmenize uygun ürün ve çözümler hakkında bilgi ediniz.
Sizi Arayalım!
^