Elektrik Pano Üretim Yönetimi

Hızlı satış teklif hazırlama, Dinamik satınalma sistemi, Üretim süreçleri yönetimi, Proje reziyonları yönetimi, Pano bazında gelen ürünün dağılımı .

Elektrik Pano Üretim Yönetimi

PanoPLAN

Elektrik Panosunun Üretimine, Teklifine ve Satışına göre özel olarak uyarlanmış Kurumsal Kaynak Yönetimi

Bu Çözümde Elektrik Panosunun teklifinin alınmasından , Satın Alma siparişlerinin verilmesine , gerekli malzemenin alımından mal kabul olarak depolara alınmasına , Depolardan alınarak üretime sokulmasından , üretilerek stoklara alınmasına kadar her süreci takip edebileceğimiz genel ERP sürecinin Elektrik Pano sektörüne uyarlaması yapılmıştır.

Pano Üretimi ve Pano satış işlemleri incelendiğinde üretim yapan firmaların sistemsel en önemli işlemleri Üretim, Satınalma ve Teklif Hazırlama Süreci olarak belirlenmiştir.Üretim işlemlerinin her aşaması Genel Yazılımın içine dahil edilmiş ve Pano işinin esaslarına göre uyarlanmıştır.

Sektördeki firmalar satış için 100 teklif hazırladıklarında bunun maximum % 7 sini satışa çevirebilmektedir. Kendilerine iletilen bir projenin önce ilgili mühendisler tarafından okunması gerekmektedir. Projeyi çizimlerden okumak ve sonrasında bu çizimlere ve şartnamelere göre teklif hazırlamak çok ciddi bir zaman almaktadır. Müşteri teklifin marka bazında farklılaşmasını ister ise ya da farklı senaryolara göre teklif ister ise bu zaman katlanarak artmaktadır. Çizim programları ile entegre olabilmek ve Teklif sürecini otomatik yapılabilecek hale getirerek hızlandırmak, dolayısıyla aynı zaman diliminde verilen teklif sayısını 3 katına çıkararak yapılan satış sözleşmelerinin sayısını arttırmak ve kontrollu bir şekilde üretiminin yapılmasını sağlayarak karlılığı ve kaliteyi yükseltmek bu çözümde esas kazançtır.

Sektör kendi içinde rekabet eder durumdadır. Proje bazında değişen Pano Yapısı olduğundan seri üretim tam olarak uygulanmamaktadır. Kalite ile birlikte fiyata dayalı bir rekabet söz konusudur. Pano üreticileri genel olarak verdikleri 100 satış teklifinin % 7 sini satışa çevirebilir durumdadır. Firmalar hızlı teklif vermeli, teklif revizyonlarını takip etmeli ,üretim aşamasında bile revizyonları yönetebilmelidir. Bu da hızlı, kolay yönetilebilir bir satış sistemi ve güçlü satınalma sistemi ile birleştirilmiş Üretim Yönetimi ile gerçekleşebilir. Bu süreçler ERP sisteminin bileşenleri ile buluştuğunda sektörel bir çözüm ortaya çıkmakta ve ihtiyaçlara cevap verebilmektedir.

Proje Okuma, Teklif Hazırlama, Üretim, Satınalma Yönetimi, Depo ve Stok Yönetimi , Muhasebe, Finans ve Müşteri Yönetimi

Proje Yukarıdaki Bölümler ana bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümlerdeki geliştirmeler ve iyileştirmeler şirketi hızlanmaya ve net ölçümlemeye götürecektir.

Pano Üretiminde sistem üzerinde öne çıkan bölümler Hızlı Teklif Girişi, Teklifin Onaylanması, Teklif Revizeleri Takibi, Teklifin Üretime Alınması, Sac işlemleri, Bakır Değerlerinin Girilmesi ve Hesaplanması, Pano Bazında Üretim Takibi, Pano Süreç Yönetimi, Dinamik Satın Alma Sistemi ve Teklif Sistemi, Gelen ürünlerin ürün bekleyen panolara otomatik gönderimi .

Proje Pano Üretimini satış teklifinden fatura kesilinceye kadar olan süreçte birebir takip eder. Her adımdaki maliyetleri hesaplar. Pano bazında ihtiyaç listesi oluşturur. Bu listeler otomatik Satın alma siparişlerine dönüştürülür. Gelen İrsaliyeler ile Alış Siparişleri kapatılır. Bu sürede gelen ürünlerin hangi panolara dağıtılacağı bilinmektedir ve otomatik dağıtım listeleri çıkartılır. Üretimdeki Panonun , eksik ürünleri gelir gelmez üretimine devam edilebilir. Pano bazındaki bu yapı ile Panolar arasında üretim bazında önceliklendirme de sağlanır.

Proje ile Beklenen Sonuçlar

• Elektrik Pano sektöründe, bütünleşmiş bir ERP yazılımı
• Bu yazılım ile şirketlerin ihtiyaç duyacağı Genel Muhasebe, Finans, İnsan Kaynakları, Satış Yönetimi, CRM, Ürün Yönetimi, Depo/Stok Yönetimi, e-fatura, e-defter uygulamalarının olduğu tek bir platform .
• Bu yazılım ile hızlı raporlama ve bunların mobil sistemler üzerinden görülebilmesi şirket yöneticilerinin , karar alma süreçlerini etkin kullanmaya başlaması.
• Güçlü ve Hızlı Sipariş Girişi ve Satın Alma Yönetimi

• Üretim ve Mamul Maliyeti takibi.
• Hızlı Teklif Hazırlama ve tek tuşla marka bazında dönüşüm
• Pano İşçiliğinin net ve hızlı hesaplanabilir hale gelmesi
• İstenilen sisteme ya da sistem ile entegrasyon
• Firmaların iş akışlarını etkin yönetmeye ve zamandan tasarruf etmeye başlaması.
• Firmalarda, insan kaynaklı hataların minimum seviyeye inmesi ve zaman tasarrufu sağlanması.
• Personelin verimliliği, etkin bir şekilde ölçülmesi ve raporlanabilmesi.
• Yazılımın etkin kullanımı ile stok yönetimi, giderlerin kontrolü ve yönetilmesi ile maliyetlerin kontrolü ve yönetilmesinin sağlanması.
• Toplantı ve Karar Yönetimi ile aynı şeylerin tekrar tekrar konuşulmaması ve aranmaması.
• Şirkete özgü işleyiş biçiminin oluşturulması.
• Kağıtta değil sistemde Organizasyon Şeması uygulaması.
• Rapor hazırlama yükünden kurtulmuş personel.
• Hızlı ve mesnetli karar alma yeteneği
• Herkese sanal ortamda bir asistan.
• Otomatik mail ve SMS sistemi.
• Dinamik mail şablonları ile Kurumsal Kimlik ‘in günlük iş hayatında yaşatılması gerekliliği
• Ürünlerin , hammadde ve yarımamullerin üretim depolarında minimum sürede kalması ve en hızlı şekilde üretilip satışa çıkarılması
• Tek Düzen Hesap Planı esaslarına uygun Muhasebe Yönetimi
• Efatura ve edefter uygulamalari.

Pano Maliyeti

Üretim İşlemlerisonunda Pano Maliyeti sistemden hesaplanır ve her Panoya işlenir. Asıl Amaç Teklif bazında Pano Pano maliyete ulaşmak ve Faturalamaesnasında Brüt Kar olarak hesaplama yapabilmektir. Her Pano;

Saç Maliyeti , Saç İşçiliği, Bakır Maliyeti, Bakır İşçiliği, Şalt Malzeme Maliyeti, Diğer Malzeme Maliyeti, Ambalaj Maliyeti, Genel İşçilik olarak 8 ana maliyet kaleminde değerlendirilir.

Stok Grupları ve Grup Tipleri

Otomatlar , Kontaktörler, Reaktif Elektrik sayacı, Aktif elektrik sayacı, Elektrik baraları, Güç kontaktörleri, Kondansatörler,
Kontaktörler, Ölçü aletleri, Voltmetre, Ampermetre, Güç rölesi, Kontrol rölesi, Elektrik Sigortası, vb.

Tüm grup kodları tanımlanırken grup tipi seçilir. Grup Tipleri daha üstte , daha genel bir kavramdır. Bir grup tip kendi içinde istenildiği kadar stok grubuna ayrılabilir. Her bir grup tipi altında tanımlanan stok kartlarının yapısı dinamiktir ve birbirinden farklıdır. Kontaktör grup tipinde bir stok kartı nitelenirken kullanıcıdan farklı bilgiler, Otomatik Sigorta tipinde bir kart nitelenirken farklı bilgiler istenir. Bu yapı dinamiktir. Firma bu tanım bilgilerini kendisi belirler. Bu bilgi girişleri istenirse çoktan seçmeli ya da direkt veri girişi ile yapılır.

Sektörel Dinamik Stok Kartı Yapısı : Grup Tiplerine bağlı stok kartları oluşturulurken önce grup tipi bilgisi alınır. Bu bilgiye göre o stok için niteleyici alanlar dinamik olarak gelir ve form bu alanlara göre oluşur. Kulanıcıdan bu form ile bilgiler alınır. Tüm kriterler doldurulduktan sonra kaydedilir. Bu sistem ile oluşan sektörel stok kartı ERP Üzerindeki stok kartına otomatik olarak transfer edilir. Her iki tarafta da wrd index uygulaması vardır.

Ürün Kartları , Hizmet Kartları, Boyutlu Ürün Sistemi, Birleştirilmiş Ürün , Seri Takibi , Ürün Kartları Muhasebe Entegrasyonu, Ürün Dağıtım Planlama, Ürün Bazında Satış ve Karlılık, Garanti Takibi, Montaj Takibi , Depo ve Stok takibi stok yönetiminin parçalarıdır.

Elektrik Panosu Üretim İşlemleri

Ölçülere göre boyutlandırma ve Saç Kesimi
Saç Büküm İşlemleri
Poliüretan Contalama
Elektrostatik Toz Boyası
Isıl İşlemler
Mekanik İşlemler
Cihaz Montajı
Bakır İşçiliği
Kablolama
Kontrol

Proje Tanımlama

Sistemde Teklifler Proje bazında ve Pano Pano belirlenmektedir. Bu yüzden Sistemde öncelikle Proje Tanımlanır. Ağaç yapısı şeklinde Projeye Panolar eklenir. Proje ve Pano bazında şartnameler oluşturulur. Teklif aşamasında ise Proje ve Pano seçilerek her pano için ayrı olacak şekilde Teklif hazırlanır.

Teklif Süreç Yönetimi ve Dinamik Satın Alma Sistemi

Müşteri ve Sistemdeki Proje seçilerek teklif kaydı açılır. Teklif ilk etapta “Şartname Hazırlanacak” durumundadır. Akabinde Teklif için genel şartname girişi yapılır ve “Teklif Hazırlanıyor” durumuna düşer. Teklife ilk onayın verilmesi ile “Yönetici Onayı bekliyor” durumuna, Yönetici Onayı verildikten sonra ise “Tedarik Planlama “ durumunda bekler. Satın Alma Siparişleri oluştuğunda ise “Satın Alma sürecinde” durumunda yer alır. Teklif içindeki her pano için üretim başladığında Teklif Aktiviteleri altında sistemden hangi operasyonda olduğu izlenir. Üretim Tamamlandığında “Teslimat Bekliyor” durumunda kalır. Her Teklifte Süreç Yönetimi izlenebilir. Maliyetler anında hesaplanır. Bakır İşçiliği, Saç İşçiliği ve Şalt Malzeme Montaj ve Üretim İşçiliği ayrı ayrı tutularak ve hesaplanır.

İşinizi büyütmek için gerekli sistem burada.

İşletmenize uygun ürün ve çözümler hakkında bilgi ediniz.
Sizi Arayalım!
^